+90 312 282 92 22

Kurumsal Değerlerimiz

 • Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeniliğe açık olmak,
 • Yabancı dil eğitimini, “Avrupa Ortak Dil Kriterleri”ne uygun düzeyde gerçekleştirmek,
 • Akademik gelişimin yanı sıra kişisel gelişimi önemsemek ve desteklemek,
 • Yaratıcı ve yeni fikirlerin oluşmasını desteklemek,
 • Dürüstlük, saygı, güven ve hoşgörüyü temel iletişim ilkeleri olarak kabul etmek,
 • Çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket etmek,
 • Toplumsal sorumluluklarımızın bilincinde olmak,

Hedeflerimiz


Öğrencilerimizin;
Bireysel ve sosyal sorumluluklarının bilincinde, özgüvenli, bilgili, edindiği bilgiyi kullanabilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, eleştirel düşünebilen, vicdanlı, dürüst, empati kurabilen, doğaya saygılı, yaratıcı ve yenilikçi, inisiyatif kullanan, yaşamları boyunca insanlığa hizmet amacıyla, demokratik süreçlere katılan ve gönüllü yardım kuruluşlarında görev alan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

İlkelerimiz

 • Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeniliğe açık olmak,
 • Yabancı dil eğitimini, “Avrupa Ortak Dil Kriterleri”ne uygun düzeyde gerçekleştirmek,
 • Akademik gelişimin yanı sıra kişisel gelişimi önemsemek ve desteklemek,
 • Yaratıcı ve yeni fikirlerin oluşmasını desteklemek,
 • Dürüstlük, saygı, güven ve hoşgörüyü temel iletişim ilkeleri olarak kabul etmek,
 • Çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket etmek,
 • Toplumsal sorumluluklarımızın bilincinde olmak,