+90 312 282 92 22


  • Sevgiyi, aklı ve bilimi önde tutan,
  • Milli ruhumuzu, özümüzü ve benliğimizi koruyan, kendisine ve ailesine yabancılaşmayan,
  • Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, özgüveni tam etkili iletişim kurabilen,
  • Kendini sürekli yenileyen, geliştiren, yaratıcı ve üretken,
  • Kendisiyle ve emsalleriyle yarışan, eleştirici bir dimağ ve medeni cesaret sahibi,
  • Disiplinli-sistemli şekilde çalışmayı içselleştirmiş,
  • Beden ve ruh sağlığı yerinde, insan haklarına saygılı, çağdaş, öğrenmekten yaşam boyu kopmayan,
  • Türkçe'yi ve en az bir yabancı dilli günlük yaşamında etkin biçimde kullanabilen,
  • Kurumsal mensubiyet kültürünü geliştirmiş,
  • Görevini,sorumluluğunu ve onurunu her şeyin üstünde tutan bireyler yetiştirmektir.